TR Media's logotype

TR Media

Sports · Sweden

Delivery time

LÄMNINGSTIDER ANNONSMATERIAL
För tisdagstidningen, torsdag veckan innan. För fredagstidningen, tisdag samma vecka.

Material för webb och print

LÄMNINGSTIDER
Onsdagstidningen: Fredag veckan innan.
Fredagstidningen: Tisdag samma vecka.
Webb: Minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat).

WEBB - FILTYPER
JPG, GIF, PNG (redirect med HTML5).

PRINT - FILTYPER
Annonser måste vara sparade som PDF-fil eller EPS-fil. PDF-annonser
ska vara i version PDF 1.3, kompatibla med Acrobat 4. PDF-filen
måste gå att konvertera till EPS med bibehållen kvalitet.
PDF-filer ska vara gjorda efter Tidningsutgivarnas (TU) specifikation
för PDF:er till dagspress. TU har en ”inställningsfiler för
nedladdning”, se ”TRYCK”. EPS-filer sparas i Level 1, 2 eller 3.

FORMAT
Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek
som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm; 3 mm utfall för
helsides- och uppslagsannonser. (3 mm utfall till höger på annons
förstasida).

BILDER
Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade
i EPS- respektive PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara
minst 240 dpi för tidningen.

FÄRGER
Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt. Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras innan de skickas, då endast CMYK-färger används vid tryck av
tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen
från annat färgsystem ligger hos leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att hämta på TU:s webbsida www.dagspress.se.

TYPSNITT
Alla typsnitt i annonsen, även i logotyper, ska inkluderas i filen. PDF-filer inkluderar typsnitt om det är inställt i profilen för det program som skapar PDF:en. För EPS-filer rekommenderar vi att alla typsnitt görs om till banor.
Undvik typsnitt i formaten Open- Type eller som är CID-kodade samt
egenproducerade typsnitt.

TRYCK
Annonsen ska vara anpassad för aktuell tryckmetod. Utförlig information
om anpassningar för dagspress finns på www.dagspress.se. ICC-profiler för våra tidningar: www.stibocomplete.com/sv

TRYCKERI
Stibo Complete
641 39 Katrineholm
Att. Diddi Mikai
Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15

KOSTNAD ANNONSPRODUKTION
Helsida: ca 2.000 kr
Halvsida: ca 1.200 kr
1/3-sida: ca 1.200 kr
1/4-sida: ca 800 kr
Moms tillkommer på priserna.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.

EV. ÖVRIGA KOSTNADER
Foton i annonser faktureras normalt från respektive fotograf. TR Medias egna bilder faktureras separat.


  • Print
    • Products
    • Delivery time
    • Material för webb och print
Click the button on products to create an inquiry